Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w Woli Worowskiej gm. Grójec oraz Budowie odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 153 w Woli Krobowskiej gm. Grójec

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 03.04.2018r.

GP. 6733. 22. 2018. ID
GP. 6733. 23. 2018. ID

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam że, zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

  1. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE  w Woli Worowskiej gm. Grójec, na działkach nr 155/2 i 161/2 położonych w Woli Worowskiej  – wniosek Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  2. Budowie odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej  nr 153 w Woli Krobowskiej gm. Grójec, na działkach nr ewid. 2 i 6 w Kociszewie i nr 179 w Woli Krobowskiej   – wniosek Gmina Grójec.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
z-ca BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w Woli Worowskiej gm. Grójec oraz Budowie odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 153 w Woli Krobowskiej gm. Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2018 15:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż