Zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  2.  Oryginał dowodu opłaty

II. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn.zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – O opłacie skarbowej (Dz.U z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.), Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.z 2016r .poz.23 ze zm.)

III. Opis procedury
Złożenie wniosku w biurze obsługi interesanta (parter), odbiór zaświadczenia dokonany osobiście przez wnioskodawcę w uzgodnionym przy składaniu zgłoszenia terminie (pokój Nr 6) lub za pośrednictwem poczty

IV. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 6/ parter/, tel. 664 30 91 wew.54

V. Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni

VI. Opłaty skarbowe
17 PLN – za zaświadczenie

VII. Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie przysługuje

VIII. Formularze
Załącznik Nr 7 – Podanie o wydanie zaświadczenia

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2003 19:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż