Informacja z otwarcia ofert - Budowa chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki

Znak sprawy: WI.271.28.2018.JMA-2

Grójec, dn.2018-04-11

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1579) zamieszcza informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki”

 

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Doświadczenie kierownika w branży drogowej

Warunki płatności

1

SORTED Sp. z o.o.
Chyliczki, ul.Wschodnia 27B
05-500 Piaseczno

298 288,04 zł

60 m-cy

10 lat

do 30 dni od terminu złożenia faktury

2

TAD-BRUK
Tadeusz Paprzycki
Pabierowice 36
05-604 Jasieniec

166 961,43 zł

50 m-cy

32 lata

do 30 dni od terminu złożenia faktury

3

P.H.U. MONA
Monika Jóźwiak
Aleksandrówka 28
05-622 Belsk Duży 

147 710,22 zł

60 m-cy

7 lat

do 30 dni od terminu złożenia faktury

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 87 346,14 zł brutto,
Termin wykonania zamówienia: 29.06.2018r

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1579) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale.

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.
Wzór oświadczenia w załączeniu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert - Budowa chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.04.2018 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż