Zarządzenie Burmistrza nr 56/18 z dnia 26.03.2018 r.

Zarządzenie Nr 56/18

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 26 marca 2018 r.

 

w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Gminy Grójec,

                    sprawozdań  z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

                    kultury  oraz informacji o stanie mienia.

 

                                   Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku poz.2077 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017r , poz. 1523 ),

Burmistrz  Gminy i Miasta Grójec zarządza co następuje:

 

§1

 

Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok  2017, stanowiące załącznik  Nr 1 do zarządzenia.

 

§2

 

Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu :

  1. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych   
  2. kultury za rok 2017 , stanowiące załącznik  Nr 2 do zarządzenia;
  3. informację o stanie mienia Gminy  Grójec za rok 2017 , stanowiącą załącznik    Nr 3 do zarządzenia.

§3

 

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§4

 

Sprawozdanie, o którym mowa w § l, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 56/18 z dnia 26.03.2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2018 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż