Zarządzenie Burmistrza nr 58/18 z dnia 27.03.2018 r.

ZARZĄDZENIE nr 58/18

Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 poz. 1785 z poźn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE )2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L. 206. 119. 1)

 zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół ds. wdrożenia w Urzędzie Gminy i Miasta w  Grójcu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO),
w następującym składzie:

1)     Jolanta Stykowska - przewodniczący Zespołu,

2)    Katarzyna Suwarska – zastępca przewodniczącego Zespołu,

3)    Maciej Półtorak – członek Zespołu,

4)    Rafał Markiewicz – członek Zespołu

§ 2.

Zespół ds. wdrożenia RODO jest odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji systemu ochrony danych osób fizycznych i przepływu tych danych w zgodzie z wymaganiami określonymi w RODO zgodnie z harmonogramem pracy Zespołu.

§3.

Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu  są zobowiązani do współpracy z Zespołem w sprawach związanych z wdrożeniem RODO.

§ 4.

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie unijnego rozporządzenia (RODO), czyli
25 maja 2018 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Stolarski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 58/18 z dnia 27.03.2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2018 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż