Zarządzenie Burmistrza nr 60/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem”

ZARZĄDZENIE nr 60/18

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 28.03.2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie

przetargu nieograniczonego na

„Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem”

Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru ofert na „Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem” w następującym składzie:

 

  1. Karol Biedrzycki                                     - Przewodniczący
  2. Krystyna Jakubczyk                                - Zastępca Przewodniczącego

 

członkowie:

3. Mateusz Jabłoński                                      - Członek

4. Marek Gora                                               - Członek

4. Anna Rosłoniec                                         - Sekretarz (osoba prowadząca sprawę)       

 

§ 2

Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dla  zamówienia wymienionego w § 1.

§ 3

Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) i Regulaminem pracy komisji.

§ 4

  1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. W terminie do 27.04.2018 r. dokona oceny ofert i wyboru oferenta.
  3. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy.

§ 5

Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.

§ 6

W przypadkach w których wymagana jest wiedza specjalistyczna, dopuszcza się udział w składzie komisji, lub jako ekspertów osoby spoza pracowników Zamawiającego.

§ 7

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Jacek Stolarski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 60/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2018 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż