Zarządzenie Burmistrza nr 67/18 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.

Zarządzenie nr 67/18

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 06.04.2018 roku.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej  gminy Grójec na 2018 rok.

 

                                       Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  z 2017 r. poz.1875) ,  art. 257     pkt 3 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ze zm. ) , § 13 pkt 7 Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2018 nr XL/292/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 roku,

zarządzam co następuje:

§ 1.

 

W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2018 nr XL/292/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym  załącznik      nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.
  2. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania

inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatkina

zadania inwestycyjne na 2018 rok.

 

 

§ 2.

Zarządzenie  niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie:

 

Przenosi się planowane wydatki bieżące w dziale 751, rozdziale 75101 w wysokości 58,80 zł                        z grupy wydatków statutowych  przeznaczeniem na składki  na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych , związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

 

Jednocześnie przenosi się środki w wysokości 10.000,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005 pomiędzy pozycjami inwestycyjnymi w planie inwestycji rocznych :

  1. z pozycji p.n. „Wykupy gruntów i nieruchomości” do poz. inwestycyjnej p.n. „Utwardzenie działki o numerze ewid. 278/15 w Lesznowoli

Burmistrz

Jacek Stolarski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 67/18 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2018 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż