Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -Przebudowę i budowę linii napowietrznej i kablowej SN w miejscowości Zalesie, na działkach 77, 75, 72, 71, 90/2, 49, 47, 44 na terenie gminy Grójec,Budowę linii kablowej SN (15 kV), budowę linii kablowej nN (0,4 kV), budowie złączy kablowo-pomiarowych, budowie stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV) w miejscowości Kobylin, na działkach 271/1, 119, 51, 117/6, 117/4, 117/7, 117/3 na terenie gminy Grójec, Budowę odcinkowego oświetlenia ulicy Szkolnej drogi gminnej w miejscowości Lesznowola, na działce 223 na terenie gminy Grójec, Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE w miejscowości Kobylin na działkach nr 71 i 75/4 na terenie gminy Grójec, Budowę oświetlenia ulicy Rabatowej i odcinkowego oświetlenia ulicy Głównej w miejscowości Szczęsna, na działkach nr 40, 69, 67 i 102 na terenie gminy Grójec

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 25.04.2018r.

GP. 6733. 32. 2017. ID

 

GP. 6733. 7. 2018. ID
GP. 6733. 9. 2018. ID
GP. 6733. 12. 2018. ID
GP. 6733. 13. 2018. ID
GP. 6733. 15. 2018. ID

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

             Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj.. Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 24.04.2018r. zostały wydane następujące decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

  • Nr 12/18 obejmującą:  „Przebudowę i budowę linii napowietrznej i kablowej SN w miejscowości Zalesie, na działkach 77, 75, 72, 71, 90/2, 49, 47, 44 na terenie gminy Grójec” – inwestor PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,
  • Nr 13/18 obejmującą: „:Budowę linii kablowej SN (15 kV), budowę linii kablowej nN (0,4 kV), budowie złączy kablowo-pomiarowych, budowie stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV) w miejscowości Kobylin, na działkach 271/1, 119, 51, 117/6, 117/4, 117/7, 117/3 na terenie gminy Grójec” – inwestor PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,
  •  Nr 14/18 obejmującą: „Budowę odcinkowego oświetlenia ulicy Szkolnej drogi gminnej w miejscowości Lesznowola, na działce 223 na terenie gminy Grójec” – inwestor Gmina Grójec,
  • Nr 15/18 obejmującą: „Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE w miejscowości Kobylin na działkach nr 71 i 75/4 na terenie gminy Grójec”- inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa,
  • Nr 16/18 obejmującą: „Budowę oświetlenia ulicy Rabatowej i odcinkowego oświetlenia ulicy Głównej w miejscowości Szczęsna, na działkach nr 40, 69, 67 i 102 na terenie gminy Grójec” – inwestor Gmina Grójec,

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
          Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30,  w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia o wydaniu decyzji.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -Przebudowę i budowę linii napowietrznej i kablowej SN w miejscowości Zalesie, na działkach 77, 75, 72, 71, 90/2, 49, 47, 44 na terenie gminy Grójec,Budowę linii kablowej SN (15 kV), budowę linii kablowej nN (0,4 kV), budowie złączy kablowo-pomiarowych, budowie stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV) w miejscowości Kobylin, na działkach 271/1, 119, 51, 117/6, 117/4, 117/7, 117/3 na terenie gminy Grójec, Budowę odcinkowego oświetlenia ulicy Szkolnej drogi gminnej w miejscowości Lesznowola, na działce 223 na terenie gminy Grójec, Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE w miejscowości Kobylin na działkach nr 71 i 75/4 na terenie gminy Grójec, Budowę oświetlenia ulicy Rabatowej i odcinkowego oświetlenia ulicy Głównej w miejscowości Szczęsna, na działkach nr 40, 69, 67 i 102 na terenie gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.04.2018 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż