Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę budynku nr 5 w Placówce Straży Granicznej Lesznowola oraz rozbiórki istniejącego budynku nr 5 na działce nr 127/2 w miejscowości Lisówek, na terenie gminy Grójec, Budowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV Grójec 2 oraz budowie 2 linii kablowych 110 kV w miejscowości Kępina, na działce nr 10 na terenie gminy Grójec, Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63, dn 40 mm PE w miejscowości Krobów, na działkach nr 13/61 i 13/63 na terenie gminy Grójec, Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm i dn 40 mm PE w miejscowości Worów, na działkach nr 264, 202, 215/2, 204/4, 205/8, 205/9 na terenie gminy Grójec, Budowę i przebudowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w zakresie budowy (zmiany trasy przebiegu) odcinka linii napowietrznej oraz przebudowie w zakresie wymiany słupów i przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, w miejscowości Falęcin, na działkach nr 110, 191, 192, 19

GP. 6733. 16. 2018. ID, GP. 6733. 17. 2018. ID,
GP. 6733. 18. 2018. ID, GP. 6733. 19. 2018. ID,
GP. 6733. 20. 2018. ID, GP. 6733. 23. 2018. ID

Grójec, dn.2018-05-10

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj.. Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 10.05.2018r. zostały wydane następujące decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

  • Nr 17/18 obejmującą:  „Budowę budynku nr 5 w Placówce Straży Granicznej Lesznowola oraz rozbiórki istniejącego budynku nr 5 na działce nr 127/2 w miejscowości Lisówek, na terenie gminy Grójec” - inwestor Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa
  •  Nr 18/18 obejmującą: „:Budowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV Grójec 2 oraz budowie 2 linii kablowych 110 kV w miejscowości Kępina, na działce nr 10 na terenie gminy Grójec”– inwestor PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,
  • Nr 19/18 obejmującą: „Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63, dn 40 mm PE w miejscowości Krobów, na działkach nr 13/61 i 13/63 na terenie gminy Grójec” inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa,
  • Nr 20/18 obejmującą: „Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm i dn 40 mm PE w miejscowości Worów, na działkach nr 264, 202, 215/2, 204/4, 205/8, 205/9 na terenie gminy Grójec”- inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa,
  •  Nr 21/18 obejmującą: „Budowę i przebudowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w zakresie budowy (zmiany trasy przebiegu) odcinka linii napowietrznej oraz przebudowie w zakresie wymiany słupów i przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, w miejscowości Falęcin, na działkach nr 110, 191, 192, 193/1, 193/2, 79/1, 194, 195, 196, 197, 198/1, 88, 199, 89, 200/3, 200/4, 200/5, 201, 91, 92, 93, 131/1 na terenie gminy Grójec” – inwestor  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,
  • Nr 22/18 obejmującą: „Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 153 w miejscowości Wola Krobowska, na działkach nr 2 i 6 położonych w miejscowości Kociszew oraz nr 179 położonej w miejscowości Wola Krobowska na terenie gminy Grójec” – inwestor Gmina Grójec,

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30,  w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia o wydaniu decyzji.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę budynku nr 5 w Placówce Straży Granicznej Lesznowola oraz rozbiórki istniejącego budynku nr 5 na działce nr 127/2 w miejscowości Lisówek, na terenie gminy Grójec, Budowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV Grójec 2 oraz budowie 2 linii kablowych 110 kV w miejscowości Kępina, na działce nr 10 na terenie gminy Grójec, Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63, dn 40 mm PE w miejscowości Krobów, na działkach nr 13/61 i 13/63 na terenie gminy Grójec, Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm i dn 40 mm PE w miejscowości Worów, na działkach nr 264, 202, 215/2, 204/4, 205/8, 205/9 na terenie gminy Grójec, Budowę i przebudowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w zakresie budowy (zmiany trasy przebiegu) odcinka linii napowietrznej oraz przebudowie w zakresie wymiany słupów i przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, w miejscowości Falęcin, na działkach nr 110, 191, 192, 19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2018 08:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż