ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa.

WI.271.33.2018.JMA-4

Grójec, dn.2018-05-09

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Zgodnie z  art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) Zamawiający niniejszym unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa.”

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 8 maja 2018 r. do godziny 12:00.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2018 08:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż