Zarządzenie Burmistrza nr 69/18 z dnia 12.04.2018 r. w sprawie: umorzenia przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Grójcu należności, mających charakter cywilnoprawny

ZARZĄDZENIE nr 69/ 18

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie: umorzenia przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Grójcu należności, mających charakter cywilnoprawny.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr LXIV/487/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 210 poz. 6903 z dnia 15 grudnia 2010 r.) zarządzam co następuje:

 

                                                                                   § 1.

Umorzyć z urzędu na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 Uchwały niżej wymienione cywilnoprawne należności przypadające Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Grójcu, a obejmujące należność główną wraz z odsetkami:

  1. w kwocie   3.726,09 zł od Pana Mirosława Ściechurskiego.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu.

 

                                                                                  § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Jacek Stolarski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 69/18 z dnia 12.04.2018 r. w sprawie: umorzenia przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Grójcu należności, mających charakter cywilnoprawny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.05.2018 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż