Zarządzenie Burmistrza nr 72/18/14 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół. Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.

ZARZĄDZENIE nr 72/18

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 17.04.2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na

Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. 

Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół.

Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.

Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
 

Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru ofert na: Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych.  Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół. Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.  Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego w następującym składzie:

                                                                                                                                   

  1. Karol Biedrzycki                  - Przewodniczący
  2. Krystyna Jakubczyk              - Zastępca Przewodniczącego

 

członkowie:

  1. Anna Rosłoniec                    - Członek Komisji
  2. Mateusz Jabłoński                - Sekretarz (osoba prowadząca sprawę)

 

§ 2

Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dla  zamówienia wymienionego w § 1.

 

§ 3

Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
 poz. 1579)  i Regulaminem pracy komisji.

 

§ 4

  1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. W terminie do 18.05.2018r. dokona oceny ofert i wyboru oferenta.
  3. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy.

 

§ 5

Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.

 

§ 6

Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych.

 

§ 7

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Stolarski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 72/18/14 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół. Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.05.2018 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż