Zarządzenie Burmistrza nr 78/18 z dnia 25.02.2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Andrzeja Jakubiaka – Komendanta Straży Miejskiej w Grójcu

Zarządzenie nr 78/18

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Andrzeja Jakubiaka – Komendanta Straży Miejskiej w Grójcu 

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 92/09 z dnia 2 czerwca 2009 roku) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Andrzeja Jakubiaka - Komendanta Straży Miejskiej w Grójcu w składzie:

  1. Tadeusz Krzyżanowski – Zastępca Burmistrza
  2. Jolanta Stykowska – Sekretarz Gminy
  3. Mariola Komorowska- Skarbnik Gminy
  4. Jolanta Trzaska – Inspektor Wydziału Organizacyjnego

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Stolarski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 78/18 z dnia 25.02.2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Andrzeja Jakubiaka – Komendanta Straży Miejskiej w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.05.2018 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż