Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na wykonaniu systemu nawadniania kropelkowego w sadzie na dz. nr ewid. 75/1 i 89/1 w m. Częstoniew-Kolonia.

GP.6220.1.2018.BJU   

Grójec, dn.2018-05-21

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z póź. zm.)

informuję
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „wykonaniu systemu nawadniania kropelkowego w sadzie na dz. nr ewid. 75/1 i 89/1 w m. Częstoniew-Kolonia gm. Grójec”. Postępowanie prowadzono na wniosek P. Sylwii Wlodarczyk.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na wykonaniu systemu nawadniania kropelkowego w sadzie na dz. nr ewid. 75/1 i 89/1 w m. Częstoniew-Kolonia.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2018 15:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż