Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenie wody z drogi gminnej i powiatowej nr 1604W w miejscowości Worów, na działkach nr 20,21,32,38 i 63, na terenie gminy Grójec, Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w miejscowości Wola Worowska, na działkach nr 155/2, 161/2 na terenie gminy Grójec; Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Zalesie, na działkach 103 i 49 na terenie gminy Grójec

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 24.05.2018r.

GP. 6733. 21. 2018. ID,
GP. 6733. 22. 2018. ID,
GP. 6733. 24. 2018. ID.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

             Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj.. Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 10.05.2018r. zostały wydane następujące decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

  • Nr 23/18 obejmującą:  „Budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenie wody z drogi gminnej i powiatowej nr 1604W w miejscowości Worów, na działkach nr 20,21,32,38 i 63, na terenie gminy Grójec” - inwestor Gmina Grójec,
  •  Nr 24/18 obejmującą: „Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w miejscowości Wola Worowska, na działkach nr 155/2, 161/2 na terenie gminy Grójec”– inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa,
  • Nr 25/18 obejmującą: „Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Zalesie, na działkach 103 i 49 na terenie gminy Grójec”inwestor Gmina Grójec.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
          Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30,  w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia o wydaniu decyzji.

 
z up. BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Iwańczyk
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenie wody z drogi gminnej i powiatowej nr 1604W w miejscowości Worów, na działkach nr 20,21,32,38 i 63, na terenie gminy Grójec, Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w miejscowości Wola Worowska, na działkach nr 155/2, 161/2 na terenie gminy Grójec; Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Zalesie, na działkach 103 i 49 na terenie gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2018 10:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż