Uchwała Nr XLIV/336/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słomczyn gm. Grójec

Uchwała Nr XLIV/336/18
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

      w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słomczyn gm. Grójec

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się nazwę Metalowa drodze położonej w miejscowości Słomczyn, stanowiącej własność Gminy Grójec, obejmującej działki
o nr ew. 366/29, 366/27, 366/61, 366/83, 366/76, 366/73, 366/69, 366/66, 366/64. Droga ta biegnie od drogi przez wieś Słomczyn oznaczonej jako działka o nr ew. 352/1 w kierunku południowym do drogi krajowej nr 50, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż drogi krajowej nr 50 do drogi oznaczonej jako działka o nr ew. 366/118.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

    Przewodniczący Rady

        /- - - - - - - - - -/

       Adam Siennicki

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/336/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słomczyn gm. Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Monika Stelmach
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2018 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż