Uchwała Nr XLIV/337/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstepstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Grójec.

Uchwała Nr XLIV/337/18
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia odstepstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Grójec.

 

         Na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487; z 2017 r., poz. 2245 i 2439; z 2018 r., poz. 310.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach publicznych na terenie Gminy Grójec:

1) teren Placu Wolności w trakcie imprez kulturalnych, koncertów, pikników i festynów organizowanych przez Grójecki Ośrodka Kultury w Grójcu;

2) teren Placu Targowego w Kobylinie w trakcie imprez kulturalnych, koncertów, pikników i festynów organizowanych przez Grójecki Ośrodka Kultury w Grójcu;

3) budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu w związku z organizacją imprez kulturalnych.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

    /- - - - - - - - - - - /

    Adam Siennicki

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/337/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstepstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Monika Stelmach
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2018 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż