Obw. o wydaniu decyzji o zmianie decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Grójec w miejscowości Kobylin, na działce 227/1 na terenie gminy Grójec.

GP. 6733. 23. 2017. ID,

Grójec, dn.2018-05-29

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o zmianie decyzji,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

             Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj.. Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 28.05.2018r. została wydana decyzje o zmianie decyzji , o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 22/17 z dnia 24 lipca 2017 r., ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Grójec w miejscowości Kobylin, na działce 227/1 na terenie gminy Grójec” inwestor Gmina Grójec.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
          Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30,  w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia o wydaniu decyzji.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wydaniu decyzji o zmianie decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Grójec w miejscowości Kobylin, na działce 227/1 na terenie gminy Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.05.2018 07:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż