Grójec, dn.2018-05-29

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2017r.
/stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/

L.p.

Nazwisko i imię  lub nazwa

Rodzaj
udzielonej ulgi

Kwota
udzielonej ulgi
w zł

Podstawa prawna

Przyczyna udzielenia ulgi

1 

Grójeckie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. Sp. k.

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 

2 

Justyńska Ewa
Justyński Grzegorz

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

3 

Maziarczyk Teresa

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

4 

Pękacka Alicja

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 

5 

Piaseczyńsko - Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 

6 

Spółdzielnia Pracy PRZYSZŁOŚĆ

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

7 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o. o.

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 

8 

Grójeckie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. Sp. k.

odroczenie/
zmiana decyzji
w części

 

art. 253a §1 w związku z art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 

9 

AMVIAN AUTOMOTIVE (Poland) Sp. z o. o.

rozłożenie na raty

 

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 

10 

Kot Wanda
Kot Wojciech

rozłożenie na raty

 

§4 uchwały nr LXIV/487/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.10.2010r.

 

11 

Bagiński Andrzej
Bagińska Halina

umorzenie

517,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatników”

12 

Biedrzycki Jan

umorzenie

2.588,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

13 

Grójecki Ośrodek Sportu „MAZOWSZE”

umorzenie

134.065,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

14 

INEKS Sp. z o.o.

umorzenie

29.854,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

15 

Kaźmierska Jadwiga

umorzenie

2.006,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

16 

Kuna Rafał

umorzenie

899,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

17 

Pękacka Alicja

umorzenie

492,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

18

Piaseczyńsko - Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej

umorzenie

525,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

19

PRO-COR Sp. z o. o.

umorzenie

524.546,20

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

20

Siedlecki Andrzej

umorzenie

720,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

21 

Włodarski Maciej

umorzenie

2.119,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

22

Pruszkowska Agnieszka
Pruszkowski Łukasz

zwolnienie

 

art.12 ust.1 pkt.4 lit. a,
ust. 3, 5 i 12 pkt.1,
art.13d ust.1 i 3
ustawy o podatku rolnym

„spełnienie warunków ustawowych”

Wykaz podany do publicznej wiadomości, na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2017r. /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:29.05.2018 15:22
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:29.05.2018 15:22