Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 mm, na działce nr 28 położonej w Kępinie oraz działkach nr 130 i 56 położonych w Grudzkowoli gm. Grójec. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 i dn 40 mm, na działkach nr 132/1, 131/6, 128/2 i 128/7 położonych w Głuchowie gm. Grójec

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 30.05.2018r.

GP. 6733. 26. 2018. ID
GP. 6733. 27. 2018. ID

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

  1. Budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 mm, na działce nr 28 położonej w Kępinie  oraz działkach nr 130 i 56  położonych w Grudzkowoli gm. Grójec.
  2. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE  dn 63 i dn 40 mm, na działkach nr 132/1, 131/6, 128/2 i 128/7  położonych w Głuchowie gm. Grójec

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 mm, na działce nr 28 położonej w Kępinie oraz działkach nr 130 i 56 położonych w Grudzkowoli gm. Grójec. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 i dn 40 mm, na działkach nr 132/1, 131/6, 128/2 i 128/7 położonych w Głuchowie gm. Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2018 15:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż