Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2018 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. J. Piłsudskiego 59A

 

Grójec, dn.2018-06-11

W y k a z
 nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2018 r.


1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec
ul. J. Piłsudskiego 59A

2

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 

 

kw nr RA1G/00032680/7    

działka nr ew. 1784/3

3

Powierzchnia nieruchomości 

0,0546 ha  
udział w 24/1604 części

4

Opis nieruchomości

lokal nr 30 o pow. uż. 23,87 m2

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

55 595,00 PLN

8

Forma  zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I opłata: 25% - 678,04 PLN
opłata roczna: 1% - 27,12 PLN

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 

nie dotyczy

11

Termin wnoszenia opłat

31 marca każdego roku

12

Zasady aktualizacji opłat

nie częściej niż raz w roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy  i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2018 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. J. Piłsudskiego 59A
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.06.2018 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż