Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej w zakresie budowy linii napowietrznej i kablowej SN-15kV, słupowych stacji transformatorowych SN/nN oraz rozbudowę sieci napowietrznej i budowę linii kablowej nN w miejscowościach Wólka Turowska i Kępina.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 15.06.2018r.

GP. 6733. 30. 2018. ID

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:
budowę sieci elektroenergetycznej w zakresie budowy linii napowietrznej i kablowej SN-15kV, słupowych stacji transformatorowych SN/nN oraz rozbudowę sieci napowietrznej i budowę linii kablowej nN w miejscowościach Wólka Turowska i Kępina na działkach nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 12/1, 12/2, 13, 14, 16/1, 32 położonych w miejscowości Wólka Turowska oraz działkach nr ewid. 86/4, 86/5 i 86/6 położonych w miejscowości Kępina gm. Grójec.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej w zakresie budowy linii napowietrznej i kablowej SN-15kV, słupowych stacji transformatorowych SN/nN oraz rozbudowę sieci napowietrznej i budowę linii kablowej nN w miejscowościach Wólka Turowska i Kępina.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2018 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż