OBWIESZCZENIE o przyjęciu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI CHUDOWOLA, GMINA GRÓJEC

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 19.06.2018r.

GP.6721.1.11.2017.ID

 

OBWIESZCZENIE

o przyjęciu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA DZIAŁEK POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI CHUDOWOLA, GMINA GRÓJEC 

      Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) informuję
o przyjęciu przez Radę Miejska w Grójcu uchwałą nr XLIV/332/18 z dnia 23 kwietnia 2018r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Chudowola, gmina Grójec.
Z rzeczonym dokumentem, jego uzasadnieniem zawierającym informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jakim stopniu zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa oraz z podsumowaniem uzasadniającym wybór przyjętego dokumentu, zawierającym jednocześnie informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień tego dokumentu – można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, pok.  nr 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o przyjęciu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI CHUDOWOLA, GMINA GRÓJEC
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.06.2018 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż