OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowościach Lisówek i Żyrówek gm. Grójec.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 04.10.2017r.

GP. 6733. 31. 2018. ID

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowościach Lisówek i Żyrówek gm. Grójec, na działkach nr 98/8 i 98/28  położonych w miejscowości Lisówek oraz nr 1  położonej w miejscowości Żyrówek.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
z-ca BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Karol Biedrzycki
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowościach Lisówek i Żyrówek gm. Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2018 08:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż