Obw. Burmistrza Gminy i Miasta Grójec dot. projektu: „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Grojec.

 

Grójec, dn.2018-06-27

OBWIESZCENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 poz. 220 ze zm.) zawiadamia się, że projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Grojec” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu pokój nr 9 w dniach 28 czerwca 2018r do 18 lipca 2018r w godz. od 730 do 1530 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec w zakładce OGŁOSZENIA.
W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i |Miasta Grójec mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. Burmistrza Gminy i Miasta Grójec dot. projektu: „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Grojec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2018 13:57