Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. - ul. Fabryczna 1B, 05-600 Grójec

 

Grójec, dn.2018-07-09

W y k a z
nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r.
 


1

Położenie nieruchomości

ul. Fabryczna 1B, 05-600 Grójec

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00071040/4

3

Oznaczenie nieruchomości
i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

działka nr ew. 3008/18 o pow. 0,3084 ha

 4

Opis nieruchomości

grunt zabudowany

 5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

przeznaczeniem są obiekty służące działalności w zakresie produkcji, logistyki i usług wielkopowierzchniowych (PTU 2A)

6

Wartość nieruchomości

176 200,- PLN

7

Forma zbycia nieruchomości

sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.
  
   Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
z-ca BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. - ul. Fabryczna 1B, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2018 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż