Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu etap I

 

Grójec, dn. 11.07.2018r WI.271.41.2018.GM-7

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 1020) zamieszcza informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu etap I”

l.p.

Data wpływu

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Doświadczenie kierowników  robót

1

11.07.2018

ARBUD Sp. z o.o.; Sp.k. ul. Staroopatowska 24 lok. 52, 26-600 Radom

1 396 712,70

60 mies.

 

32/12/7/24 lat

2

11.07.2018

KLUCZ-SERWIS Sp. z o.o.; ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

1 291 191,25

60 mies.

 

30/25/6/22 lat

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 1 150 000,00 zł brutto,
Minimalny wymagany okres gwarancji- 36 miesięcy.
Termin wykonania zamówienia: 15.11.2018 r
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1579) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale.
Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.
Wzór oświadczenia w załączeniu.
 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu etap I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2018 10:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż