Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach: Kępina, Grudzkowola oraz Głuchów

BURMISTRZ GMINY I MIASTA                                     
GRÓJEC
05-600 Grójec
ul. J. Piłsudskiego 47
Grójec,  11.07.2017 r.
   
GP. 6733. 26. 2018. ID
GP. 6733. 27. 2018. ID
 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017r., poz.1073 z późn. zmianami) zawiadamiam, że na wnioski Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w dniu 11.07.2018r. zostały wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

  • Nr 27/18 obejmującą: „Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PEØ40 o długości ok. 635m na działkach nr 130 i 56 w miejscowości Grudzkowola oraz nr 28 w miejscowości Kępina, gmina Grójec”
  • Nr 28/18 obejmującą: „Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PEØ63 oraz PEØ40 o łącznej długości ok. 487m na działkach nr 132/1, 131/6, 128/2, 128/7 w miejscowości Głuchów, gmina Grójec”

 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30,  w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia o wydaniu decyzji.

 

 

 
ZASTĘPCA BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach: Kępina, Grudzkowola oraz Głuchów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2018 15:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż