ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 38

Znak sprawy: ZGK-III-71441/07/18     Grójec dnia 09.07.2018
   

                                                                                       

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza
przetarg nieograniczony na  najem  lokalu użytkowego przy ul.Józefa Piłsudskiego 38         
w  Grójcu o powierzchni użytkowej 41,46 m² .
(z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
 
Stawka  wywoławcza 30 zł za 1 m² powierzchni lokalu.
Stawka nie obejmuje należnego podatku VAT.

Chętni  przystępujący  do  przetargu  winni  wpłacać  na  konto  bankowe         
    Nr  93 9128 0002 2001 0017 5098 0003
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu wadium w wysokości 1000,00 zł  – w terminie do dnia 09.08.2018r  do godz. 9 30.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty.

Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu, a uchylenie  się  od  zawarcia  umowy  spowoduje jego przepadek. Pozostałym  osobom  wadium  zostanie zwrócone w czasie 48 godzin od zakończonego postępowania przetargowego.

Umowa będzie spisana z wygrywającym przetarg w ciągu 7 dni.
Przed zawarciem umowy najmu Wygrywający przetarg jest zobowiązany wpłacić  na  w/w konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu kaucję zabezpieczającą w wysokości dwumiesięcznej stawki czynszu.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.08.2018r o godz. 9 30 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9
Wysokość postąpienia 1 zł / m²  lub wielokrotność.

Zaleca się, aby oferent przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z wzorem umowy najmu i stanem technicznym przedmiotowego lokalu.
Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9          w godzinach 7 30 – 15 30  ( tel. 48 664 28 11 –Jerzy Drewniak ).

 

 

 
DYREKTOR
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Andrzej Borzechowski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 38
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.07.2018 11:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż