Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowości Skurów, gm. Grójec

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
GRÓJEC
  Grójec,  19.07.2018 r
05-600 Grójec
ul. J. Piłsudskiego 47
   
     
GP. 6733. 32. 2018. ID    

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującą przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej SN i nN dla przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku handlowo-usługowego na działce nr 85/11 w miejscowości Skurów, gm. Grójec
Inwestycja zaplanowana została na działkach nr ewid. 24/2, 25/2, 102, 24/3, 24/5, 25/3, 25/4, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 28/3, 28/4, 29/5, 29/6, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 94, 81/4, 81/3, 82/4, 82/3, 83/9, 83/8, 83/11, 83/6, 83/10, 84/11, 84/10, 84/5, 84/4, 101/5, 101/4, 101/3, 101/2, 85/20, 85/19, 85/11, 85/22, 85/21, 85/13, 85/15, 85/24 i 85/23 położonych w miejscowości Skurów gm. Grójec.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

 

 
ZASTĘPCA BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowości Skurów, gm. Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2018 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż