WYKAZ  OSÓB  PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,
KTÓRYM  UDZIELONO  UMORZEŃ
NIEPODATKOWYCH  NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 
W  II  KWARTALE  2018  ROKU

 

/stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 12 maja 2011 roku/

 

 

L.p.

Nazwisko i imię

Wysokość
umorzonej kwoty w zł

1

  Ściechurski Mirosław

3.726,09  

2

  Jaszewski Krzysztof

3.581,20  

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.  U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.).

 

 

Grójec, dnia 25 lipca 2018r.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2018 roku.
Podmiot udostępniający informację:Szczęsna 61, 05-600 Grójec
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:25.07.2018 14:27
Informację aktualizował:Maciej Półtorak
Data aktualizacji:25.07.2018 14:27