Obw o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowę i rozbudowę odgałęzienia JW. Słomczyn i JW. Ogrodzienice w linii SN 15 kV relacji Grójec – Drwalew na działkach nr 17/11, 18/9, 368/27, 368/10, 368/7 (obręb Słomczyn) i nr 181 (obręb Wola Krobowska)”

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 31.07.2018r.

GP. 6733. 28. 2018. ID

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017r., poz.1073 z późn. zmianami) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin; Oddział Skarżysko Kamienna ul. Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko Kamienna, w dniu 30.07.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 29/18 obejmującą: „Przebudowę i rozbudowę odgałęzienia JW. Słomczyn i JW. Ogrodzienice w linii SN 15 kV relacji Grójec – Drwalew na działkach nr 17/11, 18/9, 368/27, 368/10, 368/7 (obręb Słomczyn) i nr 181 (obręb Wola Krobowska)”

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
          Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30,  w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia o wydaniu decyzji.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowę i rozbudowę odgałęzienia JW. Słomczyn i JW. Ogrodzienice w linii SN 15 kV relacji Grójec – Drwalew na działkach nr 17/11, 18/9, 368/27, 368/10, 368/7 (obręb Słomczyn) i nr 181 (obręb Wola Krobowska)”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.07.2018 07:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż