Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci elektroenergetycznej Zalesie 1 k/Grójca, gm. Grójec

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 31.07.2018r.

GP. 6733. 33. 2018. ID

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującą -  budowę linii kablowej SN 15kV, linii 2 napięciowej, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV oraz przebudowę odcinka linii napowietrznej nN w ramach inwestycji: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej Zalesie 1 k/Grójca, gm. Grójec” 
Inwestycja zaplanowana została na działkach nr ewid. 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 227, 229, 230, 226, 225, 236, 235/2, 235/3, 240/2, 239/2 i  232 w miejscowości Zalesie, gm. Grójec

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci elektroenergetycznej Zalesie 1 k/Grójca, gm. Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.07.2018 07:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż