Zarządzenie Burmistrza nr 108/18 z dnia 31 lipca 2018 roku. w sprawie: zmiany regulaminu konkursu „Melduję się tu, gdzie mieszkam”.

Zarządzenie nr  108/18
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 31  lipca 2018 roku.

w sprawie: zmiany regulaminu konkursu „Melduję się tu, gdzie mieszkam”

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje: 

§ 1

Zmienia się regulamin konkursu „Melduję się tu, gdzie mieszkam” przyjęty zarządzeniem numer 43/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 14 marca 2018 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 108/18 z dnia 31 lipca 2018 roku. w sprawie: zmiany regulaminu konkursu „Melduję się tu, gdzie mieszkam”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.08.2018 12:11