Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć – mogą być wydawane na okres 2 lat.

I. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia ,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

II. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r.poz. 487 z późn.zm.),

III. Opis procedury
Złożenie wniosku w biurze obsługi interesanta (parter), odbiór zezwolenia dokonany osobiście przez wnioskodawcę w uzgodnionym przy składaniu zgłoszenia terminie

IV. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 6, parter, tel. 664 30 91 wew.54

V. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni

VI. Opłaty
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) za cały rok, w wysokości odpowiednio:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2100 zł zna sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłatę za korzystanie w roku następnym z zezwolenia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż w punkcie sprzedaży ustala na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim i jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła:

 • 37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – to opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości o których mowa wyżej wnoszą opłatę w wysokości określonej dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

VII. Tryb odwoławczy

 1. odwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

VIII. Formularze
Załącznik Nr 9 – Wniosek o zezwolenie na organizację przyjęć ze sprzedażą napojów alkoholowych

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2003 19:35