Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w 2018 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 3

 

Grójec, dn.2018-09-10

Wykaz
 nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w 2018 r.
 


1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec
ul. Józefa Piłsudskiego 3

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 

kw nr RA1G/00045590/3.    

działka nr ew. 3164/15

3

Powierzchnia nieruchomości 

0,2066 ha  
udział w 25430/78800 części

4

Opis nieruchomości

lokal nr 2 o pow. uż. 215,10 m2
pomieszczenia przynależne o pow. uż. 39,20 m2

 

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

nieruchomość zabudowana budynkiem Grójeckiego Ośrodka Kultury

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

793 796 PLN

8

Forma  zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz samorządowej instytucji kultury

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 

nie dotyczy

11

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

12

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
     

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w 2018 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 3
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2018 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż