Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2018 r.- gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 94A

 

Grójec, dn.2018-09-17

W y k a z
 nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2018 r.
 


1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec
ul. Józefa Piłsudskiego 94A

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 

kw nr RA1G/00083048/7    

działka nr ew. 3664/6

3

Powierzchnia nieruchomości 

0,1259 ha  
udział w 4032/70094 części

4

Opis nieruchomości

lokal nr 6 o pow. uż. 36,26 m2
piwnica o pow. uż. 4,06 m2

 

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

87 600 PLN

8

Forma  zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 

nie dotyczy

11

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

12

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

  Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2018 r.- gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 94A
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2018 13:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż