Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę linii kablowej SN 15kV, budowie złączy kablowych SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowej nN (0,4 kV), budowie złączy kablowo-pomiarowych nN i przebudowie linii napowietrznej nN (0,4 kV).

GP. 6733. 38. 2018. ID

Grójec, dn.2018-09-19

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującą -  budowę linii kablowej SN 15kV, budowie złączy kablowych SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowej nN (0,4 kV), budowie złączy kablowo-pomiarowych nN i przebudowie linii napowietrznej nN (0,4 kV).

Inwestycja zaplanowana została na działkach nr ewid. 22/2, 38, 45, 54/8, 39/3, 42, 41/1, 41/4, 41/3, 43, 64, 40, 66/1, 63/3, 27/3, 27/4, 46/4, 47/4, 46/2, 48/3, 48/4, 49/2, 78, 79/3, 80 w miejscowości Szczęsna  oraz działkach nr ewid. 376/16, 391/1 i 384 w miejscowości Głuchów, gm. Grójec

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę linii kablowej SN 15kV, budowie złączy kablowych SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowej nN (0,4 kV), budowie złączy kablowo-pomiarowych nN i przebudowie linii napowietrznej nN (0,4 kV).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2018 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż