Uchwała Nr XLVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie gruntów na obszarze miasta i gminy Grójec

UCHWAŁA Nr XLVIII/361/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 8 października 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie gruntów na obszarze miasta i gminy Grójec

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), w związku z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1716) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Grójec,
w prawo własności tych gruntów w wysokości:

1)    60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2)    50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3)    40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4)    30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5)    20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6)    10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                  

                                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                             /- - - - - - - - - - /

                                                                                                        Grażyna Stolarska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie gruntów na obszarze miasta i gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Monika Stelmach
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2018 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż