Uchwała Nr XLVIII/368/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Herbu Gminy Grójec

UCHWAŁA Nr XLVIII/368/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 8 października 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Herbu Gminy Grójec

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę Powiatowemu Oddziałowi Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP na umieszczenie wizerunku Herbu Gminy Grójec na medalu pamiątkowym z okazji 25 rocznicy powstania POG ZWiR WP.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                             /- - - - - - - - - - /

                                                                                                          Grażyna Stolarska

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/368/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Herbu Gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Monika Stelmach
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2018 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż