Zarządzenie nr 112/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22.08.2018r. - Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.

ZARZĄDZENIE nr 112/18
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22.08.2018r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie
przetargu nieograniczonego na
 „Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.”
Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru ofert na„Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.” w następującym składzie:

  1. Karol Biedrzycki  - Przewodniczący
  2. Krystyna Jakubczyk - Zastępca Przewodniczącego

członkowie:
3. Mateusz Jabłoński - Członek
4. Anna Rosłoniec- Sekretarz (osoba prowadząca sprawę)       

§ 2

Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dla  zamówienia wymienionego w § 1.

§ 3

Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) i Regulaminem pracy komisji.

§ 4

  1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. W terminie do 21.09.2018 r. dokona oceny ofert i wyboru oferenta.
  3. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy.

§ 5

Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.

§ 6

W przypadkach w których wymagana jest wiedza specjalistyczna, dopuszcza się udział w składzie komisji, lub jako ekspertów osoby spoza pracowników Zamawiającego.

§ 7

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 112/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22.08.2018r. - Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2018 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.12.2018 08:45 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
06.12.2018 08:42 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
06.12.2018 08:34Dokument został odzyskany. (Rafał Markiewicz)
20.11.2018 13:51Dokument usunięto. (Rafał Markiewicz)
20.11.2018 13:51 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)