Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Grójec, dn.2018-11-23

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Na podstawie zapisów art. 19 a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zamieszcza na okres 7 dni ofertę Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Grójec”, na realizację zadania publicznego pn.: Piłka koszykowa na terenie Gminy i Miasta Grójec.
Ofertę zamieszcza się zgodnie z Ustawą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w Ustawy: każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty - może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta realizacji zadania >> POBIERZ

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2018 13:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż