ZGK - Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności 5 w Grójcu o powierzchni użytkowej całkowitej 26 m²

ZGK-IV-71441/11/18

Grójec, dn.2018-12-04

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na  najem  lokalu  użytkowego  przy ul. Plac Wolności 5 w  Grójcu o powierzchni użytkowej całkowitej 26 m²

Stawka  wywoławcza 30 zł za 1 m² powierzchni lokalu.

Stawka nie obejmuje należnego podatku VAT.

Chętni  przystępujący  do  przetargu  winni  wpłacać  na  konto  bankowe         
Nr  93 9128 0002 2001 0017 5098 0003
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu wadium w wysokości 1000,00 zł  – w terminie do dnia 11.12.2018r  do godz. 9 00.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty.

Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu, a uchylenie  się  od  zawarcia  umowy  spowoduje jego przepadek. Pozostałym  osobom  wadium  zostanie zwrócone w czasie 48 godzin od zakończonego postępowania przetargowego.

Umowa będzie spisana z wygrywającym przetarg w ciągu 7 dni.
Przed zawarciem umowy najmu Wygrywający przetarg jest zobowiązany wpłacić  na  w/w konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu kaucję zabezpieczającą
w wysokości dwumiesięcznej stawki czynszu.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2018r o godz. 10:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9
Wysokość postąpienia 1 zł / m²  lub wielokrotność.

Zaleca się, aby oferent przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z wzorem umowy najmu i stanem technicznym przedmiotowego lokalu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9 w godzinach 7 30 – 15 30  ( tel. 48 664 28 11 ).

 
Dyrektor
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Andrzej Borzechowski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZGK - Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności 5 w Grójcu o powierzchni użytkowej całkowitej 26 m²
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 15:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż