Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE oraz budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 04.12.2018r.

GP. 6733. 47. 2018. ID
GP. 6733. 48. 2018. ID

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz.1945) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek Pana Tadeusza Zalewskiego – Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

  1. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE, na działce nr 51 położonej w Kobylinie  gm. Grójec.
  2. Budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia dn  40 mm PE, na działce nr 60 położonej w Gościeńczycach  gm. Grójec.

 Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 5 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE oraz budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 15:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż