UCHWAŁA Nr XLIX/379/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 9 listopada 2018 r.

 

w sprawie nadania „Medalu za Zasługi dla Gminy Grójec”

Panu Bohdanowi Czacharowskiemu   

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się Medal „Za zasługi dla Gminy Grójec” Panu Bohdanowi Czacharowskiemu.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Grójcu.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                   /- - - - - - - - - - /

                                                                                                 Adam Siennicki

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIX/379/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania "Medalu za Zasługi dla Gminy Grójec" Panu Bohdanowi Czacharowskiemu
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Monika Stelmach
Data publikacji:07.12.2018 14:16
Informację aktualizował:Monika Stelmach
Data aktualizacji:07.12.2018 14:16