Zarządzenie nr 140/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku projektu uchwały budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 wraz z uzasadnieniem.

Zarządzenie nr 140/18
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 13 listopada 2018 roku

 w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku projektu uchwały budżetowej Gminy Grójec na rok 2019  wraz z uzasadnieniem.

         Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych/  t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm./, uchwały nr LXII/464/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Grójcu projekt uchwały budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2.

Przesłać kopię niniejszego zarządzenia oraz projektu  uchwały budżetowej  na 2019 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku  celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA >> KLIKNIJ

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 140/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku projektu uchwały budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 wraz z uzasadnieniem.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2018 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż