Zarządzenie nr 158/18
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 7 grudnia 2018 roku.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z  2018 r. poz.994)  zarządzam, co następuje:
§ 1
Wprowadza się Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami.
§ 4
 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Grójec.
§ 5
Zarządzenie niniejsze wraz z Regulaminem Przyznawania Patronatu Honorowego
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami podlega opublikowaniu na stronie Gminy i Miasta Grójec, www.grojecmiasto.pl.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 158/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 7 grudnia 2018 roku. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:10.12.2018 15:28
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:11.12.2018 09:17