ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec.

WI.271.49.2018.KAK-5

Grójec, dn.2018-12-27

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO
 

Zgodnie z  art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) Zamawiający niniejszym unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 153 998,46 zł brutto. W postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena przekraczała ww. kwotę. W chwili obecnej zamawiający nie może zwiększyć kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP zamawiający unieważnia postępowanie- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2018 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż