Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym - usługi związane z odpadami w 2019 roku

WI.271.51.2018.PAF

Grójec, dn.2018-01-02

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
o  wyborze oferty w przetargu nieograniczonym

W dniu 28.12.2018. komisja przetargowa odczytała treść 2 ofert złożonych dla Gminy Grójec w  sprawie zakupu usługi w drodze przetargu nieograniczonego na

usługi związane z odpadami w 2019 roku

Wybrano ofertę firmy TONSMEIER Wschód sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wrocławska 3, która otrzymała ocenę 100 punktów (60 pkt w kryterium cena + 40 pkt w kryterium ilość użytych pojazdów do transportu odpadów). Firma ta zaproponowała cenę wykonania usługi 229 940,00 zł netto (248 335,20 zł brutto). Kryteria oceny ofert: cena 60%, ilość użytych pojazdów do transportu odpadów 40%. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył z przetargu żadnego wykonawcy, nie zastosowano dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów oraz nie unieważniono postępowania.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym - usługi związane z odpadami w 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2019 15:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż