Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym - utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2019 roku

WI.271.50.2018.PAF

Grójec, dn.2018-01-02

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
o  wyborze oferty w przetargu nieograniczonym

 W dniu 28.12.2018. komisja przetargowa odczytała treść 1 oferty złożonej dla Gminy  Grójec w  sprawie zakupu usługi

utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2019 roku

Wybrano ofertę firmy MAC - ROY s.c.  05-600 Grójec ul. Orzeszkowej 15, która otrzymała ocenę 100 punktów (60 pkt w kryterium cena + 40 pkt w kryterium ilość używanych zamiatarek chodnikowych). Firma ta zaproponowała  cenę wykonania usługi 183 571,20 zł netto (198 256,90 zł brutto). Kryteria oceny ofert: cena 60%, ilość używanych zamiatarek chodnikowych 40%. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył z przetargu żadnego wykonawcy, nie zastosowano dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów, nie unieważniono postępowania.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym - utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2019 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż